Kinesiologi

Kinesiologi er en komplementær behandlingsform, der tager udgangspunkt i det hele menneske.

Her på siden kan du læse mere om kinesiologi. Du kan også læse mere om kinesiologi på foreningen Danske Kinesiologers hjemmeside.

Hvad er kinesiologi

Ordet kinesiologi stammer fra græsk og betyder ”læren om bevægelse”.

Kinesiologi er en metode til at opnå bedre balance både fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og spirituelt.

I kinesiologien anvender vi muskeltesten og via kroppens tilbagemelding/feedback afgøres om energistrømmen, der følger kroppens meridianer, er fri eller blokeret. Vi finder det der stresser kroppen samt hvor i krop og sind at stressen er “gemt”. Ved hjælp af forskellige teknik- ker, massage af refleks- og akupunkturpunkter og andre øvelser fjernes stress og stress-reaktioner, så energien igen kan strømme frit. På denne måde opnås optimal balance.

Kinesiologi er udviklet af amerikanske kiropraktorer i 1960’erne. Metoderne er stadig i udvikling, derfor er der i dag flere forskellige grene indenfor kinesiologi.

Helhedssyn – holistisk livssyn

Kinesiologi bygger dels på Vestens viden om anatomi, fysiologi og kemi, og dels på Østens gamle visdom om sundhed baseret på viden om kroppens energibaner (meridianer) og livsenergi.

Mennesket ses som en helhed hvor krop, kemi, følelser, tanker og energi gensidigt påvirker hinanden.

Når livsenergien flyder frit, er vi i balance. Hvis energien er blokeret eller hæmmet, mærker vi det i form af træthed, forskellige symptomer og sygdom. Det kaldes ubalancer indenfor kinesiologien, og det er vigtige signaler fra kroppen om at noget ikke fungerer optimalt.

Indenfor kinesiologien søger man at styrke livskraften og øge energien, så sunde og livgivende processer i krop, følelser og tanker fungerer optimalt.

Kroppen ved det hele

Kroppens celler husker alt, hvad vi har oplevet. Ved hjælp af muskeltesten – den muskulære respons – afdækkes stress og blokeringer samt årsager hertil.

Alle afbalanceringer er individuelle da udgangspunktet altid er det enkelte menneske.

Hvad får du ud af det

Når energimæssige blokeringer fjernes, øges kroppens evne til at helbrede sig selv. Desuden får du indsigt i og bevidsthed om egne indre ressourcer, funktioner og reaktioner.

Hvad kinesiologi kan gøre for dig

Kinesiologi kan bruges, når du vil:

– skabe balance i krop, psyke og sjæl
– arbejde med et bestemt mål eller tema
– overvinde magtesløshed og negative tanker i forbindelse med sygdom eller andre problemer – lære at lytte til, hvad kroppen fortæller
– genvinde eller bevare sundhed og god energi
– arbejde med selvudvikling

Kinesiologi er en komplementær behandlingsform. Det betyder at kinesiologien ikke skal ses som et alternativ til det ordinære sundhedssystem men som et supplement.

Sygdomme og ubalancer

Mange traditionelle behandlinger tager udgangspunkt i symptomer og har fokus på at fjerne disse, uden at kigge på det hele menneske og uden at lede efter hvad årsagen til disse symptomer kan være.

Balancen mellem vores tanker, følelser og krop og vores almene sundhedstilstand hænger ofte sammen. Når vi betragter mennesket holistisk arbejder vi på at finde årsagen og løse problemet.

Når vi finder årsagen til vores problemer, ubalancer eller sygdomme, har vi mulighed for at arbejde med at mindske eller fjerne årsagen. På den måde arbejder vi hen mod at løse vores problemer og ikke blot undertrykke dem.

Det er desværre ikke alle sygdomme der kan helbredes. Når et menneske får konstateret sygdom kan der være meget stress forbundet med dette. Vi kan arbejde med at fjerne den stress det skaber i kroppen at have fået konstateret en sygdom og når stressen forsvinder, så frigives noget energi som istedet kan bruges til andet, herunder som selvhelbredende energi.

Nedenfor er listet de mest almindelige sygdomme, problemer og symptomer som mange af os døjer med og som vi kan påvirke positivt ved at få balance i vores energisystem.

 • Søvnproblemer
 • Fordøjelsesproblemer
 • Fødevareintolerance (læs mere her)
 • Indlæringsproblemer
 • Ked af at gå i skole eller på arbejde
 • Manglende koncentration (læs mere her)
 • Træthed
 • Manglende selvværd og tro på os selv
 • Angst
 • Eksamensangst eller præstationsangst (læs mere her)
 • PTSD
 • Fobier
 • ADHD/ADD
 • Bliver ofte syg / dårligt immunforsvar
 • Depression
 • Hovedpine
 • Menstruationsproblemer
 • Gener i forbindelse med overgangsalder
 • Spiseforstyrrelser
 • Overfølsomhedsreaktioner
 • Smerter
 • Stoppet eller løbende næse
 • Hudlidelser
 • Migræne
 • Kolde hænder og fødder
 • Kramper
 • Gigt
 • Fantomsmerter
 • Andre smerter i muskler og led

Selvom du måske ikke har et af de nævnte problemer, er der gode chancer for, at jeg med kinesiologien også kan hjælpe dig med dine problemstillinger.

Sådan foregår en behandling

Selve behandlingen foregår via dialog med dig og din krop. Du er altså med hele vejen.

Behandlingerne, som er blide og nænsomme foregår altid fuldt påklædt og oftest på en briks, da det er mest behageligt at ligge ned. Hvis du ønsker det kan det også foregå siddende eller stående.

Kinesiologi er en metode til at opnå bedre balance både fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og spirituelt.
I kinesiologien anvender vi muskeltesten og via kroppens tilbagemelding/feedback afgøres om energistrømmen, der følger kroppens meridianer, er fri eller blokeret. Vi finder det der stresser kroppen samt hvor i krop og sind at stressen er “gemt”. Ved hjælp af forskellige teknikker, massage af refleks- og akupunkturpunkter og andre øvelser fjernes stress og stress-reaktioner, så energien igen kan strømme frit. På denne måde opnås optimal balance.

Kinesiologi er hjælp til selvhjælp og vi arbejder altid løsningsorienteret.
For at nå det ønskede mål er der som regel brug for flere behandlinger. Oftest er 3-6 afbalanceringer tilstrækkeligt.

Alle forløb er forskellige.
Se DK-Kinesiolog® RAB Kisser Bjerregård demonstrere en behandling

Kinesiolog Kisser Bjerregård fortæller og viser her hvordan en behandling kan foregå i programmet “Naturligvis”. Se udsendelsen her: