Dine oplysninger bliver mellem dig og mig.

Som medlem af Danske Kinesiologer arbejder jeg i henhold til foreningens etiske regler. Det sikrer dig at

  • Stk. 1. Jeg overholder gældende lovgivning.
  • Stk. 2. Jeg udviser omhu og samvittighedsfuldhed i mit faglige virke, og gør kun brug af forsvarlige metoder, som jeg er kvalificeret til at benytte.
  • Stk. 3. Jeg arbejder med mine klienter og kursister med respekt for deres integritet, og jeg overholder tavshedspligten med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som jeg gennem min faglige virksomhed får om mine klienter.

Læs hele regelsættet her (åbner i ny side).

Som Registreret Alternativ Behandler (RAB) er jeg underlagt love og tilsyn

Jeg overholder Persondataforordningens krav vedrørende registrering af følsomme oplysninger op oplysninger/journaler opbevares på forsvarlig vis.

I forbindelse med din første behandling underskriver du denne enkle samtykke-erklæring.
Med denne erklæring giver du giver tilladelse til at jeg må registrere oplysninger der er relevante for dit behandlingsforløb. Din journal slettes senest 3 år efter endt behandling eller på din anmodning.

Dine oplysninger og denne hjemmeside

Jeg tager også dine oplysninger seriøst på min hjemmeside – målet er ingen sporing og ingen aflevering til andre om at du har besøgt siden.