Hvad siger lægerne om kinesiologi

Ja, hvad siger lægerne / fagkundskaben / vores sundhedssystem?

Lægen siger: Der mangler beviser

Der mangler i den grad videnskabelig bevis for at kinesiologi virker. I Danmark er der et enkelt eksempel som overholdt standarderne for en sådan videnskabelig bevisførsel (se nedenfor), men ellers er det uhyre begrænset.

Kinesiologen og klienternes holdninger og erfaring holder ikke i en videnskabeligt kontekst. Der skal dobbelt blind-studier til og det vil kræve et meget stort studie, også fordi det blandt andet skal tage hensyn til placebo effekten (effekt hvor patienten selv gør sig rask på basis af tro og andre omstændigheder) og behandlerens interageren med klienten.

En sådan omfattende bevisførsel kan ikke med rimelighed forventes finansieret i privat regi, da resultatet ikke kan anvendes til at bygge en forretning på uden at denne nemt kopieres af andre. Dermed kommer investeringen ikke tilbage.

Derfor skal der andre til og der er stor konkurrence om midlerne i det offentlige og fra almennyttige fonde. Disse lader sig fornuftigt nok rådgive af eksperter og eksperterne indenfor helbred / sundhed stort set uden undtagelse lægeuddannet…

Så indtil det er videnskabeligt bevist, ja så virker kinesiologi ikke når du spørger en læge. Det er også fair nok, for hver enkelt må svare ud fra sin uddannelse  og overbevisning.

Du kan også opleve at kinesiologi kaldes fup af nogle. Det skal i de fleste tilfælde ses i ovenstående sammenhæng, nemlig at det ikke er bevist videnskabeligt. Enkelte vil udtale at det ikke kan bevises, men omvendt så er det ikke bevist at det ikke vil virke, så her falder en sådan udtalelse igennem under overholdelse af samme / sin egen standard.

Det danske bevis på at kinesiologi virker

Disse læger siger: Ja, her virkede det

Lasse Spang Olsen har i en programrække på DR2 undersøgt alternativ behandling. I denne række af 6 programmer tager han 2 læger med på en rejse på tværs af de mange tilbud indenfor alternativ behandling. Lægerne er overlæge Asbjørn Mohr Drewes og overlæge Jannik Helweg-Larsen.

Program nummer 6 viste yderligere 2 alternative behandlingsformer, hvoraf den ene netop er kinesiologi. Kinesiologien starter 15:30 minutter inde i programmet.

På opfordring af de 2 overlæger indeholder afsnit 6 en blind-test der også tager hensyn til placebo effekten. Her vælger Lasse kinesiologien til dette forsøg. Lasse fortæller at de ikke har fundet andre forsøg som overholder disse standarder …og så er seerens interesse fanget.

De 8 forsøgspersoner har alle birkepollen allergi. De opdeles i 2 grupper, hvoraf den ene gruppe på 4 personer  “behandles” af en skuespiller og den anden gruppe på 4 personer behandles af en kinesiolog. Forsøget overholder videnskabelige krav og blev tilset af Aalborg Universitetshospital og konklusionen blev …at det virker.

Gruppen der blev behandlet af kinesiologen bliver helbredt og de 4 i “placebo” gruppen har efter nogle uger ingen ændring. I placebo gruppen var der enkelte der havde en forbedring umiddelbart efter, men det holdt desværre ikke.

De 2 læger stilles efterfølgende spørgsmålet meget enkelt af Lasse Spang Olsen: “Virker alternativ behandling – ja eller nej?”. Den ene siger “ja”, den anden at “det ihvertfald virkede i netop dette ene tilfælde”.  Begge læger følger op og siger at dette må der ses mere på.

Bemærk dog: Udsendelsen kan ikke ses på DR.dk mere

Danmarks Radio stiller desværre kun programmerne til rådighed for alle på nettet i 30 dage efter at de har været udsendt på DR2. Afsnit 6 var dermed kun tilgængelig indtil 1. juli 2015. Herefter kan den findes på Facebook under Allergikompagniet.

Virker kinesiologi så for dig?

19 ud af 20 af mine klienter siger det virker for dem.

At de får en effekt, dog er det ikke alle der oplever en blivende effekt – men de fleste gør.

De der oplever en effekt på uger eller måneder er oftest tilfredse med, at til tider svære symptomer kan holdes i skak på denne enkle og blide måde.

Prøv selv – bestil tid – eller læs hvad nogle af mine klienter oplever – klienthistorier.